Tarts kapcsolatot korlátok nélkül

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen dokumentum tartalmazza a WhiteCORE Services Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban: "Szolgáltató") által a shop.whitecore.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Webshop) keresztül értékesített termékek és szolgáltatások jogi személy vásárlóira (a továbbiakban: Vásárló) vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”).

Jelen ÁSZF a Szolgáltató valamennyi, a Webshopon keresztül a Vásárló által megvásárolható termék és szolgáltatás vásárlási feltételeit tartalmazza.

A Webshop használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Webshop elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar és a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető, ide nem értve a megrendelések adatait.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1. Szolgáltató adatai

Név:                                      WhiteCORE Services Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:                              1037 Budapest Erdőalja út 74.

Cégjegyzékszám:                01-09-969523

Adószám:                            23521603-2-41

E-mail cím:                           info@whitecore.hu

 

A Szolgáltatás nyújtásához igénybe vett tárhelyszolgáltató:

Neve: UNAS Online Kft.

Címe: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

E-mail cím: unas@unas.hu      

2. A Vásárlás feltételei és menete

2.1 Regisztráció

A Webshop tartalma csak regisztráló Vállalkozások, illetve magánvállalkozók részére érhető el. A regisztráció során megadott adatok alapján, a Szolgáltató dönti el, mely vállalkozás, magánvállalkozó regisztrációját hagyja jóvá, ezzel lehetővé téve a termékek és szolgáltatások megrendelését. Regisztrálni a „Regisztráció” menüpontban lehetséges.

2.2 Termék megrendelése

Vásárló az alábbi módon tud megrendelést leadni a Webshopban elérhető termékekre:

2.2.1 Termék kiválasztása

A Webshopban a Vásárlónak ki kell választania azt termékkategóriát jelölő menüpontot, amely iránt érdeklődik, majd a megjelenő almenüpontokra kattintva megjelenik a Termékeket bemutató oldal, részletekkel, fotókkal, árral.

2.2.2 Megrendelés folyamata

A terméket a ’Kosárba’ gombra kattintva tudja a Vásárló a kosarába elhelyezni.

A Webshop jobb felső sarkában található a ’Kosár’ ikon, amelyre kattintva a Vásárló láthatja a kosár tartalmát.

Vásárlónak lehetősége van a termék jellegétöl függően a darabszám módosítására, valamint az adott Termék törlésére is.

A számlázási és szállítási adatok megadásához, valamint a fizetéshez a ’Megrendelés’ gombra kell kattintani a Vásárlónak.

Ezt követően tudja megjelölni a Vásárló a szállítási és fizetési módot.

A kiszállítást a DPD Csomagszállító partnerünk végzi.

A ’Tovább’ gombra kattintva a Vásárlónak a megrendelés leadása előtt lehetősége van áttekinteni és módosítani a megrendelés adatait, így a számlázási és szállítási adatokat, a fizetés módját, lehetősége van megjegyzést írni a megrendeléshez, valamint láthatja a rendelés részösszegeit, a szállítás díját amennyiben van, és a teljes összeget is.

Vásárlónak a rendelés leadásához el kell fogadnia bekattintással a jelen ÁSZF-ben, illetve az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Vásárló a ’Megrendelés’ gombra kattintva tudja rendelését leadni.

Tájékoztatjuk, hogy a ’Megrendelés' gombra kattintás fizetési kötelezettséget von maga után.

2.3 Szolgáltatások megrendelése

Vásárlónak lehetősége van a Webshopon keresztül különböző szolgáltatást megrendelni a 2.2 részletezett megrendelési folyamat alapján.

Az oldalon a szolgáltatások részletesen leírása megtalálható.

A szolgáltatásokkal, telepítésükkel kapcsolatos részleteket a weboldal tartalmaz.

Szolgáltató felelősséget vállal, hogy:

  • a szolgáltatásait a legjobb szakmai tudása szerint nyújtja, lépést tartva a technológia fejlődésével.
  • a szolgáltatások telepítése során magasszintű, többéves szakértelemmel jár el.

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a honlapján ajánlott elektronikus hírközlési szolgáltatások esetében a szolgáltatást partner szolgáltató nyújtja, akivel Vásárló külön tud szerződést kötni. Szolgáltató a partnere tevékenységéért felelősséggel nem tartozik.

3. Termékek és szolgáltatások árának megfizetése

A Webshopban feltüntetett árak a rendelés időpontjában érvényes árak, amelyeket a Webshopban a termékek/szolgáltatás mellett talál a Vásárló. Az árak nettó árak a mindenkor érvényes ÁFÁ-t és a szállítási költséget nem tartalmazzák.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék/szolgáltatás közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl.: 0 Ft-os ár). Ilyen esetekben Szolgáltató nem köteles a terméke/szolgáltatást a Webshopban hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibás ár feltüntetése esetén a Szolgáltató, a rendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a termék/szolgáltatás valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket/szolgáltatást vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

4. Adatbeviteli hibák javítása

Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webshopban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására az űrlap módosításával.

Amennyiben a Vásárló véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése törlését, vagy módosítását. A hibás rendelés törlését a megrendeléskor megadott e-mail címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti Vásárló a Szolgáltató felé. Ezt követően a helyes adatokat tartalmazó rendelés újra feladható.

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a megrendeléseket automatikusan feldolgozza és e-mail értesítésben visszaigazolja a Vásárló részére a megrendelés elfogadását és a szerződés létrejöttét, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, illetve a szolgáltatás megrendelése során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget, és a Szolgáltató elérhetőségi adatait.

A visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között.

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 96 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésre vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

A megrendelés beérkezését követően előfordulhat, hogy bizonyos termékekből nem áll rendelkezésre elegendő mennyiség a Vásárló kiszolgálásához (törekszünk arra, hogy mindig a legfrissebb készlettel dolgozzunk). Ebben az esetben Szolgáltató munkatársa e-mailben vagy a Vásárló által megadott telefonszámon informálja a Vásárlót és tájékoztatja az alternatív megoldásokról.

6. Fizetés

Termék vásárlásának, illetve a szolgáltatás megrendelésének ellenértékét a Vásárló a következő lehetséges módokon tudja teljesíteni:

  • előre utalással,
  • bankkártyás fizetéssel előre,
  • utólagos átutalásos fizetés.

Az elérhető fizetési módok körét a Szolgáltató adott termék/szolgáltatás és adott Vásárló esetében módosíthatja.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

7. Számla

Szolgáltató a Vásárló részére:

  • díjbekérőt küld a megrendelés leadását követően,
  • elektronikus számlát küld a Vásárló regisztrált e-mail címére,
  • utólagos fizetés esetén a kiszálláskori dátummal kerül kiküldésre a számla.
8. A Vásárlót megillető elállási és szavatossági jogok

A Vásárlót a Webshopban értékesített termékek esetén kellék- és termékszavatossági jog illeti meg.

8.1 Kellékszavatosság

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén (hibás a teljesítés különösen, ha a termék vagy szolgáltatás valamilyen minőségi, vagy mennyiségi hibában szenved) a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

A Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket vagy szolgáltatást a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék vagy szolgáltatás hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől vagy szolgáltatástól - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék vagy szolgáltatás egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

9. Egyéb rendelkezések

9.1 Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Webshopon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webshop első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.

Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webshopon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Webshopot más domainnév alá helyezze át.

9.2 Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak.

Szolgáltató a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett csak. A Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Kelt

Budapest, 2023.02.20.